TECHNIEK & INSTALLATIE

Wat is een maximaalthermostaat?

In het geval van een lage of geen luchtstroom wordt een maximaalthermostaat gebruikt om de voedingsspanning van de verwarmingselementen bij elektrisch verwarmde toestellen uit te schakelen. Dit voorkomt een gevaarlijke situatie waarbij oververhitting van de elektrische elementen brand zou kunnen veroorzaken.

Waarom schakelt de maximaalthermostaat steeds elektrisch verwarmde toestellen uit?

De meest voorkomende redenen voor het activeren van de maximaalthermostaat (of beide maximaalthermostaten bij 2m-toestellen) zijn een onjuiste installatie, onvoldoende onderhoud, of ongeschikte warmte- en ventilatorinstellingen.

Onjuiste installatie

 •  Zorg ervoor dat opbouwtoestellen niet in een holle ruimte achter het plafond worden gemonteerd.
 • Controleer de ruimte boven het luchtgordijn. Voor opbouwtoestellen moet dit minstens 100 mm zijn.
 •  Zorg ervoor dat de uitgeblazen lucht niet door de bovenrand van de deuropening of een andere deuropening in de kast wordt teruggekaatst

Onvoldoende Onderhoud

 •  Controleer of de ventilatiegaten of de inlaat-/uitlaatroosters zijn niet verstopt
 • Controleer of de ventilatorbladen, de behuizing, de motoren en de filters (indien gemonteerd) schoon zijn.
 •  Zorg ervoor dat het hele toestel ten minste om de drie maanden grondig wordt gereinigd. Zie de instructies voor bediening en onderhoud voor meer informatie.

Ongeschikte warmte- en ventilatorinstellingen

 •  Controleer of de instellingen correct zijn voor de situatie en de omstandigheden, bijv. binnen kleine hallen.
 •  Het luchtgordijn moet altijd met het bedienpaneel worden in- en uitgeschakeld om de voor- en nadraaitijd te laten functioneren.
 • Als de luchtgordijnen in bedrijf zijn en de netvoeding wordt onderbroken, zal de nadraaicyclus niet functioneren.
 •  De eindschakelaar (indien aanwezig) mag altijd pas worden gebruikt nadat de het toestel met het bedienpaneel is uitgeschakeld en de nadraaicyclus van de ventilator is be indigd.

Hoe vind ik de maximaalthermostaat?

Bij opbouw- en inbouwtoestellen is de maximaalthermostaat voorzien van het opschrift ‘Press to reset’. Op Designer-toestellen is hij gemarkeerd met een rode cirkel.

Opbouwtoestellen
Bij C- en PHV-toestellen bevindt de maximaalthermostaat zich op de bovenkant van het toestel. Bij T-toestellen bevindt hij zich in het ventilatordek en moet het rooster worden verwijderd om er toegang toe te krijgen.

Inbouwtoestellen
Bij alle inbouw-luchtgordijnen bevindt de maximaalthermostaat zich in het toestel boven de elektrische elementen. Het rooster moet worden verwijderd om toegang te krijgen tot de maximaalthermostaat.

Designer toestellen
Bij Designer toestellen bevindt de maximaalthermostaat zich ongeveer tien gaten van links en drie rijen van achteren, achter een groter luchtgat.

Hoe weet ik dat de maximaalthermostaat is geactiveerd?

Luchtgordijnen vervaardigd vanaf 2015:
De LED’s op het Ecopower bedienpaneel knipperen aan en uit.

Luchtgordijnen vervaardigd vóór 2015:
De status-LED op de Ecopower-printplaat binnen in het luchtgordijn is continu rood. (u moet het luchtgordijn openen om dit te controleren.)

Wat moet ik controleren voordat ik de maximaalthermostaat reset?

Controleer voordat u reset of er voldoende luchtstroom uit het luchtgordijn komt en dat het toestel in gebruik is genomen volgens de installatie-, bedienings- en onderhoudsinstructies.

Hoe reset ik de maximaalthermostaat?

Luchtgordijnen vervaardigd vanaf 2015:
Schakel de stroomtoevoer naar het luchtgordijn uit en laat het 10 minuten afkoelen. Schakel vervolgens de stroom weer in en druk vier keer op de “Auto” knop op het EcoPower bedienpaneel.

Luchtgordijnen vervaardigd vóór 2015:
Schakel de stroomtoevoer naar het luchtgordijn uit en laat het 10 minuten afkoelen. Ga naar de maximaalthermostaat in het toestel en druk op de rode knop totdat deze vastklikt. (Er zijn twee maximaalthermostaten op toestellen van 2m of langer; u moet mogelijk beide resetten.) Schakel de stroomtoevoer weer in.

Hoe weet ik dat de reset gelukt is?

Luchtgordijnen vervaardigd vanaf 2015:
De verwarming van het luchtgordijn gaat weer aan en na 30 seconden stoppen de LED’s op het bedienpaneel met knipperen.

Luchtgordijnen vervaardigd vóór 2015:
De verwarming van het luchtgordijn gaat weer aan en de status-LED op de Ecopower printplaat in het luchtgordijn verandert van continu rood naar knipperend groen.

Wat moet ik doen als de zekeringen blijven doorbranden?

Controleer of er geen draden klem zitten en of alle aansluitingen correct zijn. Zorg ervoor dat alle zekeringen de juiste waarde hebben (maximale stroom die veilig kan worden onderbroken door de zekering). Zie de bedienings- en onderhoudsinstructies voor meer details.

Waar bevinden zich de interne zekeringen?

De interne zekeringen bevinden zich op de EcoPower-printplaat en in het luchtgordijn:

 •  Zekering 6,3A(T) voor de ventilatormotoren in het luchtgordijn
 • Zekering 100mA(F) voor de circuits op de Ecopower-printplaat

Zijn er koppelsets voor alle horizontaal gemonteerde toestellen?

Er zijn koppelsets voor C, T, HP, HX en PHV luchtgordijnen met opbouwmontage. Voor meer informatie kunt u bellen met ons verkoopkantoor op +44 (0) 2476 384 646

Wat moet ik doen als de verwarmingselementen niet warm worden?

1 – Controleer of alle draden correct zijn aangesloten op het bedieningspaneel en de elementen.
2- Bij elektrisch verwarmde modellen moet de juiste voeding aanwezig zijn en op de juiste manier zijn aangesloten. Voor de meeste elektrische verwarmde modellen is een 3-fasige 400V elektrische voeding nodig. Verwarmen lukt niet met een 1-fasige 230V voeding.
3 – De thermische beveiliging (maximaalthermostaat) kan zijn geactiveerd door oververhitting.

Wat is onder normale bedrijfsomstandigheden de typische temperatuur van de behuizing?

Onder normale bedrijfsomstandigheden moet de temperatuur van de behuizing tussen 60-80°C liggen. In de wikkeling van elke motor is een thermische beveiliging ingebouwd om oververhitting te voorkomen.

Waarom raakt de motor oververhit?

De meest waarschijnlijke oorzaak van een oververhitte motor is een ophoping van stof of vuilafzetting op de ventilatorbladen. Dit kan trillingen, geluid en overmatige slijtage van de motorlagers veroorzaken.

Hoe verklein ik het risico op oververhitting?

Regelmatig reinigen minimaliseert het risico op oververhitting, optimaliseert de efficiëntie van uw luchtgordijn en verlengt de levensduur ervan. Wij raden aan om de toestellen ten minste eenmaal per drie maanden te reinigen.

Kunnen elektrische toestellen in de fabriek 1-fasig worden gemaakt?

Sommige elektrische toestellen kunnen nog voor verzending in de fabriek kosteloos 1-fasig worden gemaakt. Neem contact op met het Thermoscreens verkoopkantoor voor meer informatie.

Houd er wel rekening mee dat 1-fasige toestellen niet altijd voldoende warmteafgifte leveren voor een normale luchtgordijninstallatie.

Kan ik zelf elektrische toestellen 1-fasig maken?

Nee. Wij raden niet aan om toestellen op locatie 1-fasig te maken. Elke ombouw moet vóór levering worden uitgevoerd in de fabriek, of later door een erkende Thermoscreens monteur. Als u zelf een toestel ombouwt, vervalt de garantie.

Hoe zie ik het verschil tussen een eenfasig en een driefasig toestel?

1 Fasige toestellen hebben op het aansluitblok een brug die L1, L2 en L3 met elkaar verbindt. Op driefasige toestellen bevindt zich geen brug.

Kan het vermogen van waterverwarmde toestellen vooraf worden gereduceerd?

Helaas kan van waterverwarmde toestellen het vermogen niet worden gereduceerd. U kunt het vermogen echter handmatig verminderen door op het bedienpaneel de helft van de warmte te selecteren. Hierdoor gaat de driewegklep voor de helft open. Houd er wel rekening mee dat hierdoor mogelijk niet altijd voldoende warmteafgifte wordt geleverd voor een normale luchtgordijninstallatie.

Kan ik elektrische en waterverwarmde toestellen master en slave maken?

Ja, het enige wat u hoeft te doen is een 3 m lange verbindingskabel aan te schaffen. Zet DIP-schakelaar 3 op het master-toestel in de stand ON en zet de DIP-schakelaar 3 op de slave-toestellen in de stand OFF. Zie de installatie-, bedienings- en onderhoudsinstructies voor meer details.

Hoeveel toestellen kan ik master en slave maken?

Eén Ecopower-regelaar kan tot acht toestellen bedienen.

Moet ik tijdens de installatie DIP-schakelaars op de printplaat wijzigen?

Alle DIP-schakelaars zijn vooraf ingesteld voor normaal gebruik (met uitzondering van Designer en verticale toestellen). Wijzigen van de instellingen van de DIP-schakelaars is alleen nodig als het luchtgordijn op master/slave-basis moet worden bediend.

Welke informatie moet ik geven voor een warmwater element berekening?

Voor een warmwater element berekening hebben we de volgende gegevens nodig:

 • Type en grootte van het luchtgordijn
 • Aanvoertemperatuur
 •  Retourtemperatuur
 • Ruimtetemperatuur
  Het verschil in warmte kan zelfs bij kleine verschillen in water- en luchttemperatuur variëren. De standaard ruimtetemperatuur is in onze berekeningen 20°C.
  Let op: we gaan er bij het berekenen van uit dat het luchtgordijn werkt op hoog ventilatortoerental.

Waarom is er een brandlucht als het toestel wordt ingeschakeld nadat het een tijdje niet is gebruikt?

Wanneer een luchtgordijn voor langere tijd wordt uitgeschakeld, kunnen zich stof en vuil afzetten op de elektrische verwarmingselementen. Voordat u een toestel weer inschakelt, moet het altijd worden geïnspecteerd  en gereinigd om een veilige en efficiënte werking te garanderen.
Bij twijfel kunt u contact opnemen met de serviceafdeling van Thermoscreens.

Wat moet ik doen als de ventilator draait, maar het toestel geen warmte produceert?

Verwarmingsproblemen hangen meestal samen met de aansluiting op de regelaar of met onvoldoende watertoevoer.

– Controleer de status van de LED op de Eco Power-printplaat
– Als de LED groen knippert: de werking is normaal
– Als de LED rood knippert: lage voedingsspanning, bedieningspaneel niet gekoppeld of storing in RJ-kabel
– Als de LED permanent rood brandt: oververhittingsbeveiliging(en) geopend door een oververhittingssituatie

Ga als volgt te werk om een oververhittingsbeveiliging te resetten:

1 – Schakel de stroomvoorziening naar het luchtgordijn uit
2 – Laat het luchtgordijn afkoelen (minimaal 10 minuten)
3 – Schakel de stroomvoorziening naar het luchtgordijn weer in
4 – Druk 4 keer op de knop “Auto” op het Ecopower bedienpaneel.

De verwarming van het luchtgordijn schakelt dan weer in. Na 30 seconden stoppen de LED’s op het bedienpaneel met knipperen en knippert de status-LED op de Ecopower-printplaat in het luchtgordijn groen.

 •  Controleer of het waterventiel correct op de printplaat is aangesloten. Zie het aansluitschema in de handleiding.
 • Zorg ervoor dat het toestel ontlucht is.
 •  Controleer de aanvoer en de retour om er zeker van te zijn dat het waterdebiet voldoende is.

Als het waterdebiet laag is, moet het systeem mogelijk worden gebalanceerd, of de pomp kan een storing hebben of te klein zijn.

Wat moet ik doen als maar één kant van het toestel werkt?

Controleer de aansluitingen om er zeker van te zijn dat er geen draad los is. Zorg ervoor dat de ventilator correct is uitgelijnd en nergens aanloopt. Controleer de elementen, het hoofdrelais, en de printplaat op storingen. Controleer vervolgens beide motoren opnieuw. Als één van deze vastzit, moet deze worden vervangen.

Hoe monteer ik de driewegklep?

Het is zeer belangrijk om de poorten A en B correct aan te sluiten. A naar de waterspiraal en B als bypass. Zie onderstaande illustratie van de verwarmingsleidingen.

U kunt de afbeelding hier vinden:

Kan ik het toestel gebruiken zonder de driewegklep?

Als het toestel zonder de driewegklep is gemonteerd, zullen de ventilatorinstellingen correct werken, maar kunt u de warmte-instellingen op het toestel niet in automatische of handmatige stand wijzigen. De enige manier om de warmteafgifte zonder de driewegklep te regelen, is door gebruik te maken van de in het watersysteem ingebouwde kleppen.

BEDIENING

Waar vind ik de status-LED?

De status-LED bevindt zich op de printplaat in het luchtgordijn en staat in de aansluitschema’s als LED1.

Wat betekent een knipperend groen licht?

Een knipperend groen licht betekent dat het toestel correct werkt.

Wat betekent een knipperend rood licht?

Een knipperend rood licht geeft aan dat de voedingsspanning te laag is of dat het ECO Power bedienpaneel niet op het toestel is aangesloten. Controleer de bedrading tussen de printplaat en het bedienpaneel.

Wat betekent een afwisselend groen/rood knipperend licht?

Als de LED afwisselend groen en rood is, zijn de DIP-schakelaars verkeerd ingesteld (zie de gebruikershandleiding voor meer informatie).

Wat betekent een continu rood licht?

Een continu rood licht op een elektrisch toestel betekent dat de maximaalthermostaat is geactiveerd en moet worden gereset.

Op een waterverwarmd toestel betekent een continu rood licht dat er een connector ontbreekt en dat er een open circuit is. Beide pinnen op connector J2 op de printplaat in het toestel moeten worden doorverbonden om het circuit te sluiten.

Kan ik een nieuw bedienpaneel opnemen in de bedrading van een oude versie van de EcoPower-printplaat?

EcoPower-printplaten V6 en eerder zijn voorzien van een vierpolige schroefklem. Om een nieuwe regelaar (T7263630) te kunnen opnemen moet u een nieuwe printplaat (V8) kopen (T7263601).

Welke wijzigingen zijn er doorgevoerd aan de printplaat?

Onze printplaat is de afgelopen jaren meerdere malen geüpdatet zoals hieronder beschreven:

PCB V9 (2013 – vandaag) – IN0 en IN1 functies
PCB V8 (maart 2008 – 2013) – RJ-stekker, inhibit-aansluiting
PCB V7 (juni 2006 – maart 2008) – RJ-stekker, NO inhibit-aansluiting
PCB V6 (en eerder) – 4-polige schroefklem, NO inhibit-aansluiting

Kan ik een deurcontactschakelaar op de EcoPower-printplaat aansluiten?

Deurschakelaars kunnen worden gemonteerd op alle toestellen met IN1 op printplaat versie 9. Wij raden echter aan om deurcontactschakelaars alleen te gebruiken bij ambient-modellen. Elektrische en waterverwarmde toestellen hebben tijd nodig om op te warmen. Als de deur snel wordt geopend en gesloten, zal het verwarmingselement niet genoeg tijd hebben om volledig op te warmen.

Hoe monteer ik een deurschakelaar?

Ambient-toestellen – gebruik draad Live 1.
Watertoestellen – zet DIP-schakelaar nr. 2 in de stand “On”. (Het toestel zal 10 seconden draaien voordat het afkoelt.)
Elektrische toestellen – zet DIP-schakelaar nr. 1 in de stand “On”..

Hoeveel langer kan ik de EcoPower datakabel maken?

De standaard 6m kabel van het bedienpaneel kan tot 50m worden verlengd. De verlengde kabel moet uit de buurt van elektrische en datakabels worden gelegd om ruis en storingen te voorkomen.

Hoe kan ik de verlengde besturingskabel testen en in bedrijf stellen?

Het bedienpaneel moet worden aangesloten op het luchtgordijn en de bedieningsfuncties moeten worden getest voordat de kabel wordt verlengd. Zorg ervoor dat al de vier draden (0V, Data, 0V en 12V) correct zijn aangesloten. Wij raden u aan om bij de inbedrijfstelling de Thermoscreens RJ-koppeling T5951030 te gebruiken.

PRODUCT

Kan ik een tijdklok op een bestaand toestel plaatsen om het aan of uit te zetten?

Ja, u kunt op een bestaand toestel een tijdklok plaatsen. Wij adviseren de Horstmann Centaur Plus C17 serie 2 of een gelijkwaardige 7-daagse eenkanaals schakelklok met spanningsvrije contacten. Onderdeelnummer: T7851035. Zie de instructies voor de juiste bedrading.

Hoe identificeer ik een luchtgordijn ter plaatse?

l onze producten zijn voorzien van een typeplaatje, waarop het serienummer en het modeltype zijn vermeld.

Opbouwtoestellen: Het typeplaatje bevindt zich achter de linker afdichting.
Inbouwtoestellen: Het typeplaatje bevindt zich in het toestel aan de linkerkant van de behuizing.

N.B.: met “links” wordt bedoeld links wanneer het toestel boven de deur is gemonteerd

Welke onderdelen worden standaard meegeleverd?

De standaardonderdelen variëren voor verschillende ventilatordekken:
T, HP, HX en PHV toestellen worden geleverd met motor en waaiers.
C-serie ambient toestellen worden geleverd met motor en waaiers.
C-serie elektrische toestellen worden geleverd met motor, waaiers en elementen.

Welke toestellen zijn standaard voorzien van filters?

Filters worden standaard gemonteerd op T & HP opbouw-luchtgordijnen en alle HP DX, PHV en DX toestellen.

ALGEMEEN

Hoe bereken ik het amperage per fase op aangepaste, gereduceerde en standaard 1-fasige toestellen?

Het amperage per fase voor een eenheid wordt berekend op basis van Watt / 230 + 2 Ampère per motor.

Eén fase:
Bijv: toestel 6kW 1m: 6000 /230=26,08 + 2 Ampère (ventilatormotor) = 28,08; rond af op 30 Ampère
Bijv: toestel 6kW 2m: 6000 /230=26,08 + 4 Ampère (2 ventilatormotoren) = 30,08; rond af op 30 Ampère
Bijv: toestel 9kW 1m: 9000 /230=39,1 + (2 Ampère voor de ventilator) = 41,1; rond af op 42 Ampère
Bijv: toestel 9kW 2m: 9000 /230=39,1 + (4 Ampère voor de ventilatoren) = 43,1; rond af op 44 Ampère

3 fasen
Deel voor 3-fase-berekeningen de antwoorden door 3 om tot de vereiste amperages te komen.

Hoe sluit ik mijn toestel aan op het GBS, of er van af?

Aansluiten op/afsluiten van het GBS varieert, afhankelijk van de gebruikte printplaat:

Ecopower printplaat versie 9 – er zijn veel verschillende bedieningsfuncties – zie installatie-, bedienings- en onderhoudsinstructies.

Ecopower printplaat versie 8 (met INHIBIT) – verwijder de verbinding en sluit de kabel van het GBS aan (potentiaalvrij contact)

Ecopower PCB versie 7 of lager – identificeer de datakabel van de regelaar (meestal de rode draad), knip deze door en monteer een potentiaalvrij contact.

VERPAKKING & TRANSPORT

Waar vind ik het EcoPower bedienpaneel en wandbeugels?

Zowel het EcoPower bedienpaneel als de wandbeugels zijn verpakt binnen in het toestel. Het bedienpaneel is in bubbeltjesfolie gewikkeld; de wandbeugels zitten in een doos om krassen op de behuizing te voorkomen.

Hoe worden waterverwarmde verticale toestellen verpakt?

Waterverwarmde toestellen worden standaard geleverd met een driewegklep:
Toestellen tot 2m lengte – worden geleverd als één toestel met één klep in een aparte doos.
Toestellen van 2,5m tot 3m lengte – worden geleverd als twee eenheden, met in elk toestel een klep verpakt in een aparte doos.

Contents

TECHNIEK & INSTALLATIE
BEDIENING
PRODUCT
ALGEMEEN
VERPAKKING & TRANSPORT