TECHNICZNE & INSTALACYJNE

Czym jest wyłącznik bepieczeństwa?

W przypadku małego lub braku przepływu powietrza przez urządzenia wyłącznik TCO będzie działał w celu wyłączenia zasilania elektrycznego elementów grzejnych w kurtynie elektrycznej. Zapobiega to niebezpiecznej sytuacji, w której przegrzanie elementów grzejnych może skutkować pożarem.

Co powoduje wyzwolenie wyłącznika bezpieczeństa (TCO) elementów grzejnych w urządzeniach elektrycznych?

Najczęstszymi przypadkami wyzwolenia TCO (lub obu TCO w przypadku urządzeń 2m) są: nieprawidłowa instalacja, brak konserwacji, nieodpowiednie ustawienie prędkości wentylatora i poziomu mocy grzewczej.
Nieprawidłowa instalacja
 • Upewnij się, że jednostki przeznaczone do montażu swobodnego nie są montowane w pustej przestrzeni zabudowy sufitowej
 • Sprawdź szczelinę montażowa nad kurtyną powietrzną. Dla urządzeń o swobodnym zawieszeniu powinna ona wynosić co najmniej 100mm.
 • Upewnij się, że strumień powietrza wylotowego nie uderza w górną część drzwi i nie powoduje jego zawrócenia w kierunku urządzenia.

Niewystarczająca konserwacja

 • Sprawdź, czy otwory wentylacyjne i kratki wlotu/wylotu nie są zablokowane.
 • Upewnij się, że wirnik wentylatora, obudowa, silnik i filtry (jeżeli są zamontowane) są wolne od kurzu i zanieczyszczeń.
 • Upewni się, że urządzenie jest dokładnie czyszczone co najmniej raz na 3 miesiące. Szczegółowe informacje można odnaleźć w dokumentacji techniczno-ruchowej.

Niewłaściwe ustawienie mocy grzewczej i prędkości wentylatora

 • Sprawdź, czy ustawienia na sterowniku są odpowiednie do sytuacji i warunków.
 • Kurtyna powietrzna powinna być zawsze włączana i wyłączana za pomocą sterownika, aby umożliwić cykl pracy wentylatora przed wyłączeniem.
 • Podczas działania kurtyny powietrznej zasilanie sieciowe jest odizolowane, a funkcja dalszej pracy wentylatora nie działa.
 • Urządzenie należy wyłączać zawsze za pomocą sterownika, tak aby cykl pracy wentylatora do momentu schłodzenia elementów grzejnych został ukończony.

Jak znaleźć TCO?

W urządzeniach do montażu swobodnego i do zabudowy TCO oznaczony jest napisem „Naciśnij, aby zresetować”. W wersji Designer oznaczony jest czerwonym kółkiem.

Wersja do swobodnego zawieszenia

W urządzeniach serii C I PHV TCO znajduje się na górnej części zewnętrznej obudowy. W kurtynach serii T w obudowie wentylatora, dlatego aby uzyskać do niego dostęp należy zdemontować kratkę.

Wersja do zabudowy

We wszystkich urządzeniach do zabudowy, wyłącznik TCO znajduje się wewnątrz urządzenia za elementami elektrycznymi. Aby uzyskać do niego dostęp należy zdemontować kratkę.

Wersja Designer

W kurtynach serii Designer wyłącznik TCO znajduje się w odległości ok. dziesięciu otworów patrząc od lewej strony i trzecim rzędzie od tyłu (za większym otworem powietrznym).

Skąd będę wiedział, że zadziałał wyłącznik TCO?

Kurtyny powietrzne wyprodukowane po 2015:
Diody LED na sterowniku Ecopower zaczną migać.

Kurtyny powietrzne wyprodukowane przed 2015:

Dioda LED na płycie sterowniczej PCB wewnątrz urządzenia będzie świecić na czerwono (aby to sprawdzić musisz uzyskać dostęp do wnętrza urządzenia).

Co muszę sprawdzić przed zresetowaniem TCO?

Przed zresetowaniem urządzenia upewnij się, że przepływ powietrza z kurtyny jest odpowiedni i urządzenie zostało uruchomione zgodnie z instrukcją obsługi.

Jak zresetować TCO?

Kurtyny powietrzne wyprodukowane po 2015:
Wyłącz zasilanie elektryczne kurtyny powietrznej I poczekaj 10 minut do czasu schłodzenia urządzenia. Następnie ponownie włącz zasilanie i naciśnij przycisk AUTO na sterowniku 4 razy.

Kurtyny powietrzne wyprodukowane przed 2015:
Wyłącz zasilanie elektryczne kurtyny powietrznej I poczekaj 10 minut do czasu schłodzenia urządzenia. Uzyskaj dostęp do wyłącznika TCO wewnątrz jednostki i naciśnij czerwony przycisk aż do momentu kliknięcia (w przypadku urządzeń 2m lub dłuższych konieczne może być zresetowania dwóch wyłączników TCO). Włącz ponownie zasilanie elektryczne.

Skąd będę wiedział, że resetowanie powiodło się?

Kurtyny powietrzne wyprodukowane po 2015:
Urządzenie po 30 sekundach zacznie ponownie działać, a diody LED na sterowniku przestaną migać.

Kurtyny powietrzne wyprodukowane przed 2015:

Urządzenie po 30 sekundach zacznie ponownie działać, a dioda LED na płycie sterowniczej wewnątrz urządzenia zmieni kolor z ciągłego czerwonego na migający zielony.

Co mam zrobić, jeżeli bezpieczniki nadal się przepalają?

Sprawdź, czy żadne przewody nie są zerwane i upewnij się, że wszystkie połączenia są prawidłowo wykonane. Upewnij się, że wszystkie bezpieczniki mają odpowiednią zdolność wyłączania (prąd maksymalny). Więcej informacji można odnaleźć w instrukcji obsługi.

Gdzie znajdują się bezpieczniki?

Wewnętrzne bezpiecznik znajdują się na płycie głównej Ecopower wewnątrz urządzenia:

 • Bezpiecznik 6.3A(T) zabezpieczenie silników wentylatorów w urządzeniu
 • Bezpiecznik 100mA(F) zabezpieczenie obwodu płyty Ecopower PCB

Czy zestawy do łączenia urządzeń dostępne sa dla wszystkich kurtyn montowanych poziomo?

Dostępne są zestawy do łaczenia kurtyn z serii C, T, HP, HX I PHV przeznaczone do swobodnego zawieszenia. Aby uzyskać więcej informacji, zadzwoń do naszego biura sprzedaży pod numer 02476 384 646.

Co powinienem zrobić, jeżeli elementy grzejne nie nagrzewają się?

 1. Sprawdź, czy wszystkie przewody są prawidłowo podłączone do panelu sterowania/kontrolera ściennego; sprawdź okablowanie wewnątrz urządzenia.
 2. w przypadku modeli elektrycznych należy zapewnić prawidłowe zasilanie i odpowiednie podłączenie. Większość modeli z ogrzewaniem elektrycznym wymaga zasilania 3-fazowego 400V, urządzenia standardowo nie będą pracować przy użyciu zasilania 1-fazowego.
 3. przegrzanie wyzwoliło zadziałanie wyłącznika TCO.

Jaka jest typowa temperatura obudowy w normalnych warunkach pracy?

W normalnych warunkach pracy temperatura obudowy powinna wynosić od 60 do 80°C. W uzwojeniu każdego silnika wbudowane jest zabezpieczenie termiczne, aby zapobiec jego przegrzaniu.

Dlaczego silnik jest gorący?

Najbardziej prawdopodobną przyczyną gorącego silnika jest nagromadzenie kurzu lub brudu na wirnikach wentylatora. Może to powodować wibracje, hałas i nadmierne zużycie łożysk silnika.

Jak mogę zmniejszyć ryzyko przegrzania?

Regularne czyszczenie minimalizuje ryzyko przegrzania, optymalizuje wydajność kurtyny powietrznej i przedłuża jej żywotność. Zalecamy czyszczenie urządzeń co najmniej raz na trzy miesiące.

Czy urządzenia w wersji elektrycznej mogą być przekonwertowane z zasilania 3- na 1-fazowe?

Niektóre urządzenia elektryczne mogą zostać przekonwertowane na zasilanie 1-fazowe. Prosimy o kontakt z biurem sprzedaży Thermoscreens w celu uzyskania szczegółowych informacji.

Należy pamiętać, że urządzenia 1-fazowe mogą nie zapewniać wystarczającej mocy cieplnej do uzyskania optymalnej separacji klimatu.

Czy mogę dokonać zmiany konwersji samodzielnie?

Każda konwersja musi być wykonana w fabryce w momencie zamówienia lub przez uznanego technika Thermoscreens.

Jak mogę odróżnić jednostkę 1-fazową od 3-fazowej?

Urządzenia 1-fazowe mają mostek na bloku zacisków, który łączy L1, L2 i L3 razem. W przypadku urządzeń 3-fazowych nie ma mostka.

Czy urządzenia wodne mogą mieć obniżoną moc?

Niestety, nie możemy obniżyć wydajności grzewczych kurtyn wodnych. Można jednak zmniejszyć moc wyjściową, wybierając pierwszy poziom grzania na sterowniku.

Spowoduje to otwarcie zaworu 3-drogowego w 50%. Należy pamiętać, że może to nie zapewnić odpowiedniej mocy grzewczej do uzyskania prawidłowej separacji klimatu.

Czy mogę podłączyć urządzenia elektryczne/wodne w konfiguracji Master/Slave?

Tak, wszystko co musisz zrobić to zakupić dodatkowo kabel łączący o długości 3m. Zmień pozycję przełącznika DIP3 na jednostce głównej na pozycję ON i ustaw przełącznik DIP3 na jednostkach slave w pozycji OFF. Więcej informacji zawiera instrukcja obłsugi.

Ile urządzeń może być podłączonych w konfiguracji Master/Slave?

Pojedynczy sterownik Ecopower może obsługiwać do 8 urządzeń w grupie.

Czy musze zmieniać ustawienia przełączników DIP na płycie głównej podczas instalacji?

Wszystkie przełączniki DIP są ustawione fabrycznie do normalnej pracy ( za wyjątkiem urządzeń pionowych i kurtyn z serii Designer). Zmiana ustawień przełącznika DIP konieczna jest tylko wtedy, gdy kurtyna powietrzna ma pracować w trybie Master/Slave.

Jakie informacje są mi potrzebne do obliczenia mocy wymiennika?

Do obliczenia parametrów wymiennika niezbędne są następujące informacje:

 • Typ i wielkość kurtyny powietrznej
 • Temperatura wody na zasileniu
 • Temperatura wody na powrocie
 • Temperatura powietrza w pomieszczeniu

Różnica w ilości mocy grzewczej może różnić się nawet przy niewielkich różnicach temperatur wody i powietrza. Standardowa temperatura pomieszczenia w naszych obliczeniach wynosi 20 C. Należy pamiętać, że obliczenia dotyczą pracy kurtyny powietrznej na najwyższym biegu wentylatora.

Dlaczego po włączeniu urządzenia po dłuższym czasie przestoju, czuć zapach spalenizny?

Gdy kurtyna powietrzna wyłączona jest przez dłuższy czas, kurz i zanieczyszczenia mogą osiadać na elektrycznych elementach grzejnych. Przed ponownym włączenie urządzenia należy je zawsze sprawdzić i wyczyścić, aby zapewnić bezpieczne i wydajne działanie. W razie wątpliwości skontaktuj się z działem serwisu Thermoscreens.

Co powinienem zrobić, jeżeli wentylator pracuje a urządzenie nie oddaje ciepła?

Problemy z ogrzewaniem są zwykle związane z podłączeniem do sterownika lub niewystarczającym przepływem wody.

 • Sprawdź stan diody LED na płycie sterowniczej EcoPower

– Jeśli dioda LED miga na zielono: działanie jest normalne

– Jeśli dioda LED miga na czerwono: oznacza to niskie napięcie zasilania, niepodłączony sterownik Ecopower lub błąd kabla RJ

– Jeśli dioda LED świeci się stale na czerwono: oznacza to, że zabezpieczenie przed przegrzaniem powoduje przerwę w obwodzie z powodu przegrzania

Aby zresetować zabezpieczenie przed przegrzaniem:

1 – Wyłącz zasilanie elektryczne kurtyny powietrznej

2 – Odczekaj do momentu schłodzenia kurtyny, zwykle 10 minut

3 – Włącz zasilanie elektryczne kurtyny powietrznej

4 – Naciśnij przycisk Auto na sterowniku Ecopower 4 razy

Nagrzewnice kurtyny powietrznej będą wtedy działać i po 30 sekundach diody LED na pilocie przestaną migać, a dioda LED stanu na płycie sterowniczej Ecopower w kurtynie powietrznej będzie migać na zielono.

 • Sprawdź, czy zawór przełączający jest prawidłowo podłączony do płyty PCB. Patrz schemat połączeń w instrukcji.
 • Upewnij się, że w nagrzewnicy lub instalacji nie ma powietrza, jeśli to konieczne odpowietrz układ
 • Sprawdź przepływ wody grzewczej na zasileniu i powrocie, aby upewnić się, że przepływ wody jest wystarczający

Jeśli przepływ wody jest niewystarczający – system może wymagać regulacji lub pompa może być uszkodzona (lub zbyt mała).

Co powininem zrobić, jeżeli działa tylko jedna strona urządzenia?

Sprawdź połączenia, aby upewnić się że nie ma luźnego okablowania. Upewnij się, że wentylator jest prawidłowo ustawiony I nic go nie blokuje. Sprawdź elementy i płytę sterowcznią pod kątem usterek. Następnie sprawdź oba silniki, jeżeli jeden z nich się zatarł, należy go wymienić.

Jak zamontować zawór 3-drogowy?

Bardzo ważne jest prawidłowe podłączenie portów A i B. Port A do wymiennika wodnego, port B do obejścia. Poniżej rysunek przedstawiający prawidłowe podłączenie w instalacji grzewczej.

rysunek można odnaleźć tutaj

Czy mogę używać urządzenia bez zaworu 3-drogowego?

Jeżeli urządzenie nie jest wyposażone w zawór 3-drogowy, ustawienia wentylatora będą działać prawidłowo, ale nie będzie można zmieniać ustawień ogrzewania w trybie ręcznym i automatycznym. Jedynym sposobem regulowania mocy grzewczej w urządzeniu jest użycie zaworów wbudowanych w system instalacji wodnej.

STEROWANIE

Gdzie odnajdę diode stanu LED?

Dioda LED sygnalizująca stan pracy urządzenia znajduje się na płycie sterowniczej wewnątrz urządzenia. Oznaczona jest na schemacie elektrycznym jako LED1.

Co oznacza dioda migająca na zielono?

Dioda migająca na zielona oznacza, że urządzenie pracuje prawdiłowo.

Co oznacza dioda migająca na czerwono?

Dioda LED migająca na czerwono wskazuje na niskie napięcie zasilania lub niepodłączony sterownik Ecopower. Sprawdź okablowanie pomiędzy sterownikiem a płytą główną w urządzeniu.

Co oznacza migająca alternatywnie zielona/czerwona dioda?

Jeżeli dioda LED zmienia się z zielonej na czerwoną, przełączniki DIP są niepoprawnie ustawione (szczegółowe informacje w instrukcji obsługi).

Co oznacza stale świecąco czerwona dioda?

Dioda LED świecąca na czerwono oznacza, że zadziałał wyłącznik terminczny i należy go zresetować.

W urządzeniach z wymiennikiem wodnym dioda LED świecąca na czerwono wskazuje, że złącze nie zostało podpięte i obwód jest otwarty. Oba piny w lokalizacji J2 na płycie głównej muszą być podłączone, aby zamknąć obwód.

Czy mogę podłączyć nowy sterownik do starszej wersji płyty sterowniczej PCB?

Płyta sterownicza w wersji V.6 i wcześniejsze wyposażone są w czterodrożny wtyk i wtyczkę. Aby dopasować nowy sterownik (T7263630) należy zakupić i wymienić płytę główną na wersję V.8 (T7263601).

Jakie zmiany zostały wprowadzone w płycie sterowniczej PCB?

/ Nasza płyta sterownicza została w ostatnich latach kilkukrotnie zaktualizowana, jak opisano poniżej:

PCB V9 (2013 – aktualnie) –  funkcje IN0 i IN1

PCB V8 (Marzec 2008 – 2013) – gniazdo RJ, złącze inhibit

PCB V7 (Czerwiec 2006 – Marzec 2008) – gniazdo RJ plug, brak złącza inhibit

PCB V6 (wcześniej) – gniazdo 4-kierunkowe, brak złącza inhibit

Czy mogę podłączyć wyłącznik krańcowy drzwi do płyty sterowniczej Ecopower?

Wyłączniki krańcowe drzwi można zamontować we wszystkich urządzeniach za pomocą styku IN1 w wersji płyty PCB 9. Zlecamy jednak, aby wyłączniki stosowane były tylko w urządzeniach “zimnych” (bez ogrzewania). Wersje wodne i elektryczne potrzebują czasu, aby osiągnąć wymaganą temperaturę. Jeżeli drzwi zostaną otwarte i szybko zamknięte, ciepło z wymiennika/grzałki nie będzie miało wystarczająco dużo czasu, aby osiągnąć wymaganą wydajność.

Jak podłączyć wyłącznik krańcowy drzwi?

Wersja zimna – użyj przewodu Live 1

Wersja wodna – przestaw przełącznik DIP2 do pozycji “wł.”(urządzenie będzie pracować przez 10 sekund przed schłodzeniem).

 

Urządzenia elektryczne – przestaw przełącznik DIP1 do pozycji “wł.”

Do jakiej długości można rozszerzyć podstawowy kabel sterujący Ecopower?

Standardowy kabel sterujący o dłguości 6m może być przedłużony do 50m. Przedłużony kabel należy prowadzić z dala od kabli elektrycznych i transmisji danych, aby uniknąć zakłóceń i pogorszenia funkcjonalności.

Jak przetestować i uruchomić przedłużony kabel sterujący?

Sterownik należy podłączyć do kurtyny powietrznej i przetestować funkcje sterowania przez przedłużeniem kabla. Upewnij sie, ze każdy z 4 przewodów (0V, danych, 0V i 12V) jest prawidłowo podłączony. Zalecamy użycie złączki RJ Thermoscreens T5951030 podczas uruchomienia.

PRODUKT

Czy mogę zastosować do istniejącego urządzenia zegar umożliwiający włączanie/wyłączanie urządzenia?

Zegar czasowy może być zamontowany na istniejącym urządzeniu. Zalecamy wyłącznik czasowy Horstamnn Centaur Plus C17 z serii 2 lub równoważny, ze stykami bezpotencjałowymi. Numer części: T7851035. Sprawdź instrukcję prawidłowej instalacji okablowania.

Jak rozpoznać kurtynę powietrzną na miejscu montażu?

Wszystkie nasze produkty wyposażone są w tabliczkę znamionową, która pokazuje numer seryjny i typ urządzenia.
Urządzenia do swobodnego zawieszenia: tabliczka znajduje się za lewą osłoną boczną.

Urządzenia do zabudowy: tabliczka znamionowa znajduje się wewnątrz urządzenia po lewej stronie obudowy.

UWAGA: lewa ręka odnosi się do tego, kiedy urządzenie wisi w miejscu docelowym nad drzwiami.

Jakie części dostarczane są w standardzie?

Standardowe części różnią się w zależności od typu zespołu wentylatorowego:

Urządzenia T, HP, HX i PHV dostarczane są z silnikami i wirnikami

Urządzenia serii C zimne dostarczane są z silnikami i wirnikami.

Urządzenia serii C elektryczne dostarczane są z silnikami, wirnikami I elementami.

Które urządzenia wyposażone są standardowo w filtry?

Filtry są standardowo montowane w kurtynach powietrznych przeznaczonych do swobodnego zawieszenia T i HP, oraz we wszystkich urządzeniach HP DX, PHV i DX.

OGÓLNE

Jak obliczyć natężenie prądu na faze w urządzeniach o obniżonej i standardowej mocy?

Natężenie prądu na faze dla urządzenia oblicza się na podstawie wzoru: W/230 + 2 Amp. dla każdego silnika.

1 fazowe:

E.G 6kw 1m kurtyna 6000 /230=26.08 + 2 Amp (silnik wentylatora) = 28.08 w zaokrągleniu 30 Amp
E.G 6Kw 2m kurtyna6000 /230=26.08 + 4 Amp (2 silnik wentylatora) = 30.08 w zaokrągleniu 30 Amp
EG 9 Kw 1m kurtyna 9000 /230=39.1 +(2 Amp dla wentylatora) = 41.1 w zaokrągleniu 42 Amp
EG 9 Kw 2m kurtyna 9000 /230=39.1 +(4 Amp dla wentylatora) = 43.1 w zaokrągleniu 44 Amp

3 fazowe – W przypadku obliczeń dla zasilania 3-fazowego podziel odpwoiedź przez 3, aby uzyskać wymagane  natężenie prądu.

Jak mogę włączyć/wyłączyć BMS w moim urządzeniu?

Włączanie/wyłączenie funkcji BMS zależy od typu zainstalowanje płyty PCB:

Ecopower PCB wersja 9 – istnieje wiele różnych funkcji sterowania – patrz instrukcja instalacji, obsługi i konserwacji.

Ecopower PCB wersja 8 (ze złączem INHIBIT) – usuń zworkę i podłącz kable (styk bezpotencjałowy)

Ecopower PCB wersja 7 lub niżej – zidentyfikuj kabel danych przy kontrolerze (zazwyczaj czerwony przewód), odetnij przewód i zamontuj przełącznik bezpotencjałowy.

.

PAKOWANIE & TRANSPORT

Gdzie znajdę sterownik Ecopower i uchwyty ścienne?

Sterownik Ecopower i uchwyty ścienne zapakowane są wewnątrz urządzenia. Sterownik owinięty jest folią bąbelkową, uchwyty zapakowane są tak aby uniknąć zarysowania obudowy.

Jak pakowane są urządzenia pionowe z wymennikami wodnymi?

Urządzenia z wymiennikem wodnym dostarczane są standardowo z zaworem 3-drogowym.

Urządzenia o długości do 2m – dostarczane jako jedna jednostka z jednym zaworem zapakowanym w oddzielnym pudełku.

Urządzenia o długości do 2.5m i 3m – dostarczane jako dwie oddzielne jednostki, z zaworami zapakowanymi oddzielnie w każdym z urządzeń.

Contents

TECHNICZNE & INSTALACYJNE
STEROWANIE
PRODUKT
OGÓLNE
PAKOWANIE & TRANSPORT